Äldreomsorgen i Täby ska vara i länets toppklass!

2022-12-02

Äldre i Täby ska erbjudas en äldreomsorg som kännetecknas av hög kvalitet. Som närstående ska man kunna vara trygg med att föräldern eller den närstående alltid får ett gott omhändertagande. I grunden handlar det om värdighet.

Andelen äldre i Täby ökar och därmed behovet av hemtjänst och boenden för äldre. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten. När egna krafter inte längre förmår och eget boende inte längre fungerar så ska det finnas en äldreomsorg i Täby som står för hög kvalitet och långt driven professionalism. Det är därför vi är för en mångfald utförare av välfärdstjänster, där kommunens egna verksamheter konkurrerar på lika villkor. Det är också därför vi moderater införde en särskild kvalitetspeng för äldreboenden. En peng som framgångsrikt har lyft kvaliteten på våra boenden. Under kommande mandatperiod tillkommer flera nya boenden som säkerställer att det finns äldreomsorgsplatser i kommunen.

Viste du att:

2021–2026: 8 nya äldreboenden med 595 lägenheter samt 406 nya senior och trygghetsbostäder. (Källa: Täby kommun)

Läs mer om Täby Moderaternas politik för en ännu bättre äldreomsorg här >>