En hoppfull framtid för Täby

Vi moderater har haft den ledande rollen i uppbyggnaden och utvecklingen av Täby under de  senaste 30 åren. Idag är Täby en av Sveriges mest välskötta kommuner med sunda finanser, stor valfrihet och hög kvalitet inom den skattefinansierade servicen.

Vi har låg skatt och god service. Våra skolor visar mycket goda resultat, våra äldreboenden håller hög kvalitet och vi ligger i topp när det gäller företagande.

ERIK ANDERSSON (M)

Kommunstyrelsens ordförande i Täby.