Brott innebär en kränkning av människors frihet, liv, hälsa och rätt till sin egendom. Våld och brott i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck är samhällsproblem som aldrig får accepteras och måste bekämpas.

I grunden är det statens uppgift att upprätthålla lag och ordning. Vi är mycket oroade över den utveckling som sker i Sverige där polisen får svårare att klara sitt uppdrag och många brott förblir ouppklarade.

För oss moderater handlar det om att stå upp för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter för alla medborgare. Täbyborna ska känna ökad trygghet i att inte bli utsatta för brott, vare sig i hemmet eller på gator och torg.

Nu ökar särskilt bostadsinbrotten i kommunen och vi kommer aldrig att acceptera den utvecklingen. Det är därför nödvändigt att kommunen tar en mer aktiv brottsbekämpande roll genom väktarpatrullering – i första hand för att bekämpa bostadsinbrott och brottslighet på allmänna platser. Vårt förebyggande trygghetsarbete ska fördjupas och förstärkas.  

Vår politik:

 • Väktarpatrullering införs i kommunens regi och i nära samarbete med Polismyndigheten. Patrulleringen ska vara omfattande under semestertider eller när många är bortresta. Villaområden och lokala centrum ska inte lämnas obevakade. Täby Centrums närområde ska särskilt prioriteras
 • Nej till att flytta polisstationen från Täby, fler poliser till Täby och nordost
 • I all stadsplaneringen ska trygghetsfaktorn betonas. Levande stadsdelar med folk i rörelse skapar trivsel och minskar risken att utsättas för brott
 • Gångtunnlar ska vara belysta och trygga
 • Nolltolerans mot nedskräpning och skadegörelse såsom klotter.
 • Papperskorgar ska underhållas och finnas på rätt plats och i rätt antal
 • Fler personer ska uppmuntras att genomföra nattvandringar i kommundelarna
 • Entreprenörer, fastighets- och anläggningsägare ska följa kommunens klotterpolicy
 • Trygga skolvägar ska prioriteras och utvecklas
 • Fortsatt satsning på Trygg i Täby
 • Grannsamverkan mot brott ska prioriteras

Vår politik - Genomfört

 • Väktarpatrullering införs i kommunens regi. Ny organisation med kommunvakter i egen regi införs fr.o.m 2021. Bevakning av Täby torg stärks under helger och kvällar.
 • Innan ett nationellt tiggeriförbud är på plats ska ett lokalt tiggeriförbud införas om så är juridiskt möjligt. Beslut 2019 om förbud mot tiggeri och andra ordningsstörningar vid pant och återvinningsstationer.
 • Tunnelstrategi för belysta och trygga tunnlar – 6 gångtunnlar har renoverats.