Badplatserna ska fredas

2021-06-26

Birgitta Kaasik – vad händer med gässen i sommar? – Det är viktigt att våra badplatser upplevs som trivsamma, inte minst nu under pandemin när resor av olika slag är begränsade. – Kanadagäss är ett stort problem. Vi tar det på allvar och …

Läs mer

Utveckling på Täbybornas villkor

2021-06-11

Några nya större utbyggnadsområden är inte aktuella och vi föreslår att Täbyberg och Nygård i Täby kyrkby bevaras som grönområden. Erik, byggs det för mycket i Täby? Tidigare fanns mer eller mindre välgrundade planer som gett en årlig …

Läs mer

Vad vill SD i stadsbyggnadsfrågan?

2021-06-11

En opposition som ägnar sig åt vildsinta överdrifter, som sätter grupp mot grupp och som för länge sedan slutat att lyssna på sakargument har inte förstått sin demokratiska roll. SVERIGEDEMOKRATERNA I TÄBY pratar inte längre om invandringen. …

Läs mer

Uppnådda miljömål

2021-06-11

Mikael Jensen – vad händer med fjärrvärmen i kommunen? – Täby kommun träffade år 2011 en överenskommelse med energibolaget e.on om utbyggnad av ett fjärrvärmenät i Täby för att i första hand förbättra miljön i kommunen. Vid den tiden fanns …

Läs mer

Framkomlighet

2021-06-11

"Vi arbetar på alla fronter med att öka framkomligheten i Täby. Det handlar om förbättrade genomfarter, nya gång- och cykeltunnlar, effektivare gatuarbeten och en betydligt högre turtäthet på Roslagsbanan, säger Johan Algernon. …

Läs mer

Trygghets- och seniorbostäder

2021-06-11

Lisbeth Sämå, varför behövs trygghets- och seniorbostäder? Det behövs många olika typer av bostäder i ett samhälle och i Täby. Vi har helt enkelt olika behov under olika faser i livet. Grundläggande är att det finns ett utbud av bostäder så …

Läs mer