Nytt nummer av Täby Aktuellt – 18 dec 2021

2021-12-18

Se hela Täby Aktuellt här!

Läs mer

Stark budget 2022

2021-11-12

Ökade kostnader och investeringar förutsätter en ekonomi i balans, god budgetkontroll, samordnade inköp och fortsatt fokus på effektiviseringar i verksamheterna. Skatteuttaget kan därmed för 2022 hållas på en oförändrad nivå. Totalt ökar …

Läs mer

Erik, förklara – varför behövs kommunvakter?

2021-10-09

Erik, förklara – varför behövs kommunvakter? Jag tror att de flesta Täbybor och de som vill flytta till Täby ser kommunen som en trygg kommun. I den bästa av världar skulle inte kommunvakter behövas men Täby är ingen isolerad ö, vi har en …

Läs mer

Kriminella gäng ska inte få fotfäste i Täby

2021-10-09

TEMA: trygghet och säkerhet I Sverige har en inhemsk terrorism utvecklats som är extraordinär. Regeringen står handlingsförlamad och oförmögen att möta det exempellösa våldet, som ofta begås av barn eller unga vuxna i händerna på våldsbejakand…

Läs mer

Starka verktyg om så behövs

2021-10-09

TEMA: trygghet och säkerhet Eva, du har lång erfarenhet av socialtjänsten i Täby, hur skulle du vilja beskriva verksamheten? Det är en stor verksamhet som spänner över flera olika områden men om jag skulle sammanfatta, den är professio…

Läs mer

Samverkan en nyckelfaktor

2021-10-09

TEMA: trygghet och säkerhet Anna Gillberg Gustavsson, vice ordförande i barn- och grundskolenämnden Anna, hur skulle du beskriva trygghet och säkerhet på Täbys skolor? Skolan i Täby är bra, men inte problemfri. För mig är …

Läs mer