Nyheter

Vi säger NEJ till social bussning

2021-04-14

Under de senaste åren har regeringen initierat ett flertal utredningar på skolområdet. Syftet är vällovligt – det finns många problem med den svenska skolan idag, som behöver verkliga åtgärder. Tyvärr blir förslagen till åtgärder mer för syns skull …

Läs mer

Stolpaskogen - Nytt naturreservat

2021-03-24

Halva Täby ska vara grönt och naturreservatet Stolpaskogen är en del av den politiken. I den nya översiktsplanen för Täby föreslås att Stolpaskogen ska bli naturreservat. Området är 83 hektar stort, ligger mitt i centrala Täby och innehåller många …

Läs mer

Naturreservatet - Skålhamra kvighage

2021-03-22

Naturreservatet kan därför bli en viktig del i Täbys minne. ”De äldsta spåren av mänsklig aktivitet har faktiskt beräknats till år noll." Skålhamra kvighage ligger väster om Vallentunasjön och söder om Skålhamra gård i Täby kommun. Det föreslagna …

Läs mer

Mål - städning i toppklass

2021-03-22

”Om skolbarn inte går på toaletten eller duschar efter gymnastiken för att det är ostädat så är det ett problem." Därför kommer vi att fördubbla antalet städinsatser i de kommunala verksamheterna och införa en särskild målrelaterad och rörlig …

Läs mer

Snöröjning i toppklass

2021-03-15

Johan Algernon, vad var det egentligen som hände med snöröjningen efter vintern 2019? – Vi kunde bara konstatera att den inte var tillräckligt bra. Politiskt var snöröjningen högt prioriterad eftersom den påverkar vardagen för alla Täbybor. Och …

Läs mer

Senaste Täby Aktuellt

2021-03-08

Läs senaste numret av Täby Aktuellt PDF/ta-byaktuellt-03.pdf

Läs mer