Vi vill se ett levande kulturliv i hela Täby. 

Vår politik

  • Kommunens nya kulturhus ska ges särskild prioritet
  • Föreningsstöd ska i första hand gå till barn och ungdomar
  • Tibble Teater ska utvecklas för att även i framtiden vara ett av naven i kommunens kulturliv
  • Föreningar som levandegör vårt kulturarv ska ges särskild prioritet
  • Karby gård ska värnas och utvecklas
  • ”Runriket” ska göras mer tillgänglig för besökare och skolklasser. Platser som särskilt bär Täbys historia ska synliggöras

Vi vill se ett levande kulturliv i hela Täby. Täbyborna ska ha tillgång till kultur oavsett ålder eller bakgrund. Kulturen är en viktig del av samhället och har ett stort egenvärde. Den bidrar till förståelse, bildning och utveckling. Vår uppgift är inte att styra kulturen, utan att förbättra förutsättningarna för det konstnärliga skapandet och för den enskildes bildning.

Biblioteken är en viktig del i att tillgängliggöra kulturen och vi vill därför fortsätta utveckla programinnehållet med fler litteraturträffar, konstutställningar, barnteater och andra kulturaktiviteter. Det nya kulturhuset visar att Täby kommun nu börjar en kulturresa med både ett nyrenoverat bibliotek och en mötesplats där ungdomar får möjlighet att utveckla sina kreativa intressen. Här finns också Kulturskolan och Ung teater under samma tak. En utställningshall står också högt på vår önskelista. Kulturhuset skall vara en levande mötesplats för alla åldrar. I nära dialog med föreningslivet ser vi att Kulturhuset kan utvecklas till att rymma både upplevelser som berikar sinnet och levandegör vårt kulturarv.

Det är också viktigt med scener för olika arrangemang. Därför vill vi utveckla både scenen i Kulturhuset och Tibble teater så att olika former av scenkonst kan erbjudas. Med digitalisering vill vi också se fler typer av kulturupplevelser, t ex direktsänd opera. Ett rikt och levande kulturliv är viktigt för oss Täbybor. Vi vill att kulturen i Täby i en nära framtid ska vara utmärkande för hur Täby uppfattas.