Näringsliv

Vår politik:

– Täby ska år 2022 vara bland de fem mest företagsvänliga kommunerna i landet

– Ett ”Science Park” i Täby Park ska etableras med syfte att stärka entreprenörskap, stimulera nyföretagande och locka helt nya verksamheter till Täby

– Kommunens upphandlingar ska förenklas för att ge mindre företag möjlighet att medverka

– Utökat servicelöfte till företag för bättre service

– Kommunens bemötande av företagare ska bli bättre