Täby är en av de kommuner i Sverige som har störst valfrihet. Här kan man fritt välja förskola, skola, och äldreomsorg. Vi ser det som självklart att Täbyborna även i fortsättningen kan välja fritt bland den kommunalt finansierade välfärdsverksamheten.

Vi ser det som politikens uppgift att sätta högt ställda kvalitetskrav och se till att det också blir så. Det finns inget egenvärde i att kommunen driver en verksamhet om någon annan kan göra det bättre och mer effektivt. Vi ställer oss positiva till att fristående entreprenörer vill hjälpa till att utveckla Täby och göra kommunen ännu bättre. Konkurrens på lika villkor mellan olika aktörer och fritt val för Täbyborna driver kvalitetsutvecklingen.

Regeringens och vänsterpartiets förslag om vinstbegränsningar löser inte problemen med dåliga skolresultat eller långa vårdköer. Det är ett dåligt förslag som berör över 300 000 elever och begränsar antalet arbetsgivare i välfärden. Vi ska vara rädda om skattebetalarnas pengar och ställa tuffa krav på kvalitet i all verksamhet. Men att av ideologiska skäl lägga förslag som hotar valfriheten och väl fungerande verksamheter är ansvarslöst.

Vår politik:

  • Valfriheten inom välfärden ska utvecklas
  • Nej till regeringens och vänsterpartiets förslag om näringsförbud i välfärden