Tiggeriet i Sverige har blivit allt mer utbrett. 

I november 2015 uppskattades antalet utsatta EU-medborgare, som är här för att tigga, till cirka 4 700 personer. Många av de som tigger i Sverige kommer från Rumänien och Bulgarien – länder där det råder stor fattigdom och social utsatthet. Lösningen på problemen är dock inte tiggeri på Sveriges gator och torg. Att tigga är varken en väg ur fattigdom eller utanförskap.

Polisens bedömning är att det finns flera grupperingar som tigger i Sverige och som styrs av kriminella aktörer. Polisen bedömer även att det förekommer multiexploatering där utsatta EU-medborgare, vid sidan av tiggeri, utnyttjas för till exempel prostitution. Det är uppenbart att tiggeriet innebär att leva under mycket svåra förhållanden långt utanför samhällets skyddsnät.

Vi kan aldrig acceptera tiggeri i Täby som ett sätt att klara uppehället – oavsett om människor kommer från andra länder eller inte, oavsett om den enskilde anser att det är ett legitimt sätt att försörja sig på.

Kopplat till tiggeri har även förekomsten av otillåtna bosättningar ökat. Bosättningarna innebär ofta både ordningsproblem och sanitära problem samt resulterar i nedskräpning och förstörelse. De är olämpliga för vuxna och oacceptabla för barn. Möjligheten för markägare att snabbt få tillbaka rådigheten över sin mark behöver säkerställas. Vår principiella hållning är att markägare ska hållas skadeslösa när lagstiftare och myndigheter inte förmår upprätthålla lag och ordning.

Vår politik:

  • Vi stödjer ett nationellt tiggeriförbud
  • Innan ett nationellt tiggeriförbud är på plats ska ett lokalt tiggeriförbud införas om så är juridiskt möjligt
  • Nolltolerans mot olagliga bosättningar  

Vår politik – Genomfört

  • Väktarpatrullering införs i kommunens regi. Ny organisation med kommunvakter i egen regi införs fr.o.m 2021. Bevakning av Täby torg stärks under helger och kvällar.
  • Innan ett nationellt tiggeriförbud är på plats ska ett lokalt tiggeriförbud införas om så är juridiskt möjligt. Beslut 2019 om förbud mot tiggeri och andra ordningsstörningar vid pantoch återvinningsstationer.
  • Tunnelstrategi för belysta och trygga tunnlar – 6 gångtunnlar har renoverats.