EU Miljö- och klimatpolitik

Miljö- och klimatpolitiken är ytterligare ett område som kräver samarbete över landgränserna. Sverige står för cirka en promille av världens utsläpp, EU för mindre än tio procent. Sverige behöver sätta sina klimatmål med hänsyn till övriga Europa. EU i sin tur behöver...