Enligt de preliminära siffrorna har 17214 Täbybor valt att lägga sin röst på oss – ett stort tack! Det motsvarar 38,2% vilket är en ökning med 0,3% från förra valet.

Nu börjar arbetet direkt med att förvalta det förtroendet. Vi kommer därför samla alliansens gruppledare för att diskutera hur vi på bästa sätt tar ansvar för Täby framåt.