Höjda meritvärden och toppresultat för elever i Täbys skolor. Täbys skolor är bland de bästa i landet och nu visar det sig att skolorna inte bara överträffar redan höga kunskapsresultat utan även höga förväntningar.

Alla skolor i Täby ska jobba med att planera, följa upp och utveckla verksamheten. Kvalitetsarbetet ska genomföras av lärare, personal och elever. Även du som förälder ska tillsammans med ditt barn bli erbjuden att delta i arbetet.

Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs och inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för verksamheten i skollag och i andra föreskrifter (nationella krav) uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.