EU Miljö- och klimatpolitik

Miljö- och klimatpolitiken är ytterligare ett område som kräver samarbete över landgränserna. Sverige står för cirka en promille av världens utsläpp, EU för mindre än tio procent. Sverige behöver sätta sina …