Stadsbyggnadsnämnden

Johan Algernon (M)
Ordförande för perioden 2019 – 2022 

E-post: johan.algernon@moderaterna.se

Täby befinner sig i en spännande tid när det avser stadsbyggnadsfrågor. Det pågår många stora byggnadsprojekt just nu som nya Täby Centrum och utvecklingen av Arninge. Samtidigt är det lika viktigt att bevara halva Täby grönt som att bygga nya områden där folk vill bo, arbeta och leva. Stadsbyggnadsnämndens referensgrupp är därför öppen för alla medlemmar inom Täbymoderaterna.

Varmt välkomna