Kollektivtrafik - Trafik - Bostäder - Miljö

Stadsbyggnadsnämnden har hand om ärenden som rör drift och underhåll samt anläggande och byggnation av kommunens gator, vägar, torg, parker, vatten- och avloppsledningar samt småbåtshamnar.