Ungefär hälften av alla bostadsinbrott begås i dag av utländska stöldligor. Det handlar om organiserad brottslighet. Att få inbrott i sitt hem innebär en stor integritetskränkning. Polisens resurser räcker inte till. Tullverket tvingas i dag prioritera mellan Sveriges olika gränsövergångar. Det är dags att ta tag i problemen, skärpa gränsbevakningen och sätta stopp för de internationella ligorna.

MODERATERNAS FÖRSLAG:

  • Förstärk Tullverket för att stoppa smugglingen av narkotika, vapen och stöldgods.
  • Ge Tullverket rätt att stoppa och undersöka fordon med misstänkt stöldgods.
  • Skärp straffet för bostadsinbrott till fängelse i minst ett år.
  • Brott ska oftare leda till utvisning.
  • Utländska medborgare som begått brott i Sverige ska avtjäna straffet i sitt hemland.
  • Stärk Polisens arbete mot seriebrottslighet.