Vi vill driva på för ett nytt kvotbaserat flyktingmottagande.

EU behöver få på plats en bättre fungerande invandringspolitik. Målet ska vara en ordnad invandring till Europa och en förstärkt gränskontroll. Människor ska inte behöva sätta livet till på resan över Medelhavet eller utsättas för människosmugglare.

Vi vill driva på för ett nytt kvotbaserat flyktingmottagande som ersätter dagens system. Det är ett långsiktigt arbete. Till dess att ett nytt system är på plats vill vi se ankomstcenter för asylsökande vid EU:s yttre gräns.