En hoppfull framtid för Täby!

Vi ska vara stolta över Täby. Ett Täby där människor tillåts växa av egen kraft. Ett Täby där var och en kan göra livet bättre för sig själva, för sin familj, för sina barn och för andra. De gemensamma skyddsnäten ska alltid finnas när det inte går att klara sig själv. I grunden är det få som vill leva på bidrag, digna under skatter eller leva i ett otryggt samhälle utan lag och ordning. De allra flesta vill göra rätt för sig och vi ska vara partiet för ett Sverige och ett Täby för hoppfulla.

Täby kommun är en av Sveriges mest välskötta kommuner. Vi har låg skatt och god service. Våra skolor visar mycket goda resultat, våra äldreboenden håller hög kvalitet och vi ligger i topp när det gäller företagande. Men trots detta finns många saker som kan förbättras. Låt oss därför aldrig skönmåla utan beskriva verkligheten som den är. Täby ska alltid fungera i stora som i små frågor. En ständigt igenkorkad trafikled är ingen bra trafiklösning. Om en skola har toaletter som eleverna vägrar att använda är ingen bra skola. Ett äldreboende som serverar mat som de boende inte vill äta är inget bra äldreboende. Så ska vi inte ha det. Det ska fungera varje dag.

Bemötandet från kommunen till Täbyborna ska alltid ske på ett serviceinriktat sätt. Vi vill förbättra   företagsklimatet så att det blir lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Företag som ansöker om olika tillstånd hos kommunen ska bemötas med en effektiv och serviceinriktad myndighetsutövning.

Många nyanlända från andra länder har kommit eller är på väg till Täby. De vill, precis som vi andra, göra livet bättre för sig själva, för sina familjer och för sina barn. På mycket kort tid måste de lära sig det svenska språket och få ett arbete för att kunna söka en egen bostad. Det är helt nödvändigt att de lyckas för att inte hamna i långvarigt utanförskap och leva på skattebetalarnas bekostnad. Det är därför vi ska ge nyanlända de bästa förutsättningarna för ett bättre liv i Täby eller någonstans i landet. Det är också därför vi tidigt och tydligt ska förklara vad som gäller för att lyckas etablera sig i Sverige.

Täby expanderar och det är nödvändigt för att vi ska kunna behålla och utveckla kvaliteten i kommunens olika verksamheter. Med nya Roslags Näsby, Täby Park och Arninge-Ullna säkras kommunens långsiktiga tillväxt. Det innebär också att vi behåller halva Täby grönt. När de nya områdena är utvecklade går vi in i en mindre expansiv period. Täby ska utvecklas under ordnade former och det ska fungera. Varje dag.