Överförmyndarnämnden

Stefan Oesman
Ordförande för perioden 2019 – 2022

E-post: stefan.oesman@taby.se
Telefon: 076-643 91 59

I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Täby har valt att ha en överförmyndarnämnd. Nämnden är en myndighet och utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

Överförmyndarnämndens verksamhet styrs av lagstiftningen i föräldrabalken. Gode män och förvaltare förordnas av tingsrätten. Tillsynsmyndighet över överförmyndarnämndens verksamhet är Länsstyrelsen i Stockholm.