Förslag till kandidater för Moderaterna i Täby

2022-01-19

Nomineringskommitténs förslag till valsedlar den 11 september 2022 för Täby Kommunfullmäktige år 2023-2026. Slutgiltigt beslut om kandidaterna kommer att fattas på Täby Moderaternas årsstämma den 4 februari 2022. Placeringslista i …

Läs mer

Nytt nummer av Täby Aktuellt – 18 dec 2021

2021-12-18

Se hela Täby Aktuellt här!

Läs mer

Stark budget 2022

2021-11-12

Ökade kostnader och investeringar förutsätter en ekonomi i balans, god budgetkontroll, samordnade inköp och fortsatt fokus på effektiviseringar i verksamheterna. Skatteuttaget kan därmed för 2022 hållas på en oförändrad nivå. Totalt ökar …

Läs mer

Erik, förklara – varför behövs kommunvakter?

2021-10-09

Erik, förklara – varför behövs kommunvakter? Jag tror att de flesta Täbybor och de som vill flytta till Täby ser kommunen som en trygg kommun. I den bästa av världar skulle inte kommunvakter behövas men Täby är ingen isolerad ö, vi har en …

Läs mer

Kriminella gäng ska inte få fotfäste i Täby

2021-10-09

TEMA: trygghet och säkerhet I Sverige har en inhemsk terrorism utvecklats som är extraordinär. Regeringen står handlingsförlamad och oförmögen att möta det exempellösa våldet, som ofta begås av barn eller unga vuxna i händerna på våldsbejakand…

Läs mer

Starka verktyg om så behövs

2021-10-09

TEMA: trygghet och säkerhet Eva, du har lång erfarenhet av socialtjänsten i Täby, hur skulle du vilja beskriva verksamheten? Det är en stor verksamhet som spänner över flera olika områden men om jag skulle sammanfatta, den är professio…

Läs mer