Täbymoderaternas stipendium till Göran Elgfelts minne

2024-04-22

Juryns motivering för stipendiaten
I enhällighet nominerar den, av Täbymoderaternas styrelse utsedda, juryn Leif Gripestam till stipendiat för Täbymoderaternas stipendium till Göran Elgfelts minne. Leif har under lång tid tjänat såväl partiföreningen, men framför allt Täbyborna genom sitt mångåriga politiska engagemang. Stipendiaten har opinionsbildat och genomfört reformer för ett friare Täby, för både medborgare och företag. Leif har som kommunstyrelsens ordförande i hela 12 år genomdrivit en tydlig Moderat och frihetlig politik som gjort Täby till Sveriges friaste kommun. I Täby är valfriheten störst, skattetrycket lågt och kvaliteten i välfärden hög. Täbybornas skolresultat har ökat markant sedan 2006 och är nu i landets absoluta toppskikt, kommunens äldre invånare åtnjuter stor valfrihet att välja boende såväl som hemtjänst och Täby innehar bland landets absolut bästa gymnasieskolor i fristående regi. Genom sitt idoga arbete har stipendiaten säkerställt att medborgarna har rätten att själva bestämma över sin framtid.

Göran Elgfelts kännetecken, att med ett outtröttligt driv förklara både för invånare och politiker sina tankar om kommunens utveckling och värdet av individuell frihet, återspeglades också i Leifs ledarskap som Kommunstyrelsens ordförande i Täby. Friheten gäller både privatliv och plånbok. Målsättningen att lämna tillbaka makten från politikerna till invånarna i så hög grad som möjligt har präglat Täbymoderaternas politiska inriktning i lång tid, och i synnerhet stipendiatens ledarskap. Göran Elgfelt som tidigare kommunstyrelseordförande lade grunden för det moderna Täby vi känner dag. Det är i denna tradition Leif Gripestam arbetat under sin tid vid rodret i Täbybornas tjänst, både i och utanför kommunen.

Täbymoderaterna är stolta att överlämna vårt stipendium till Göran Elgfelts minne till tidigare kommunstyrelsens ordförande i Täby: Leif Gripestam.
Den 11 september 2022