Moderaterna vill fortsätta att satsa på Idrott i Täby

2024-02-24
  • Ny ishall – två nya konstgräsplaner för 11-spel
  • Ny idrottshall i Näsbypark
  • Underhåll av anläggningar prioriteras

Täby har ett rikt idrottsliv som är en viktig del av vårt samhälle. Den stärker livskvaliteten, ger trygghet och skapar gemenskap. För många ungdomar är idrottsutövande ett verktyg för att förverkliga livsdrömmar. Idrott lägger grunden till en god hälsa och sunda vanor.

Vår inriktning är att barn och ungdomar ska prioriteras. Det är av stor vikt att ungdomars fritidsintressen stimuleras, inte minst inom idrotten. Det ska finnas goda förutsättningar för såväl organiserad idrott som spontanidrott

Läs mer om Täby Moderaternas politik för idrott och fritid här >>