Mål - städning i toppklass

2021-05-17

”Om skolbarn inte går på toaletten eller duschar efter gymnastiken för att det är ostädat så är det ett problem." Därför kommer vi att fördubbla antalet städinsatser i de kommunala verksamheterna och införa en särskild målrelaterad och rörlig ersättning till städföretagen.

Erik Andersson, varför diskuteras städning så sällan i politiken?

Det är en bra fråga. Generellt handlar det om att de olika partierna inte tycker att det är en vinnande fråga. Vi i Täbymoderaterna delar inte den uppfattningen. Särskilt nu under pandemin så är det ju ganska uppenbart att smittskydd är intimt förknippat med bra städning. Men jag tror att det går djupare än så.

Hur då?

På något sätt är städning något som bara ska fungera. Vi måste lyfta den här frågan. Om skolbarn inte går på toaletten eller duschar efter gymnastiken för att det är ostädat så är det ett problem. Om äldre på ett boende tycker att det är otrivsamt på grund av otillräcklig städning så är det också ett problem. Vi måste också lyfta de som arbetar med lokalvård varje dag och säga att vi lyssnar.

Handlar det bara om själva städningen?

Nej, vi måste också ta upp t ex skolornas ansvar för en god hygien. Var och en har ett ansvar för att inte skräpa ner, det handlar om våra gemensamma rum. En attityd som innebär att någon annan ska göra rent efter den som skräpar ner är inte acceptabel. I grunden handlar det om uppfostran att man gör rent efter sig och att man inte slänger skräp på golvet eller i naturen.

Konkret, vad vill du göra?

Just nu upphandlas lokalvården i kommunen. Vi har varit tydliga med att kvaliteten i städningen är helt avgörande. Därför kommer vi att fördubbla antalet städinsatser i de kommunala verksamheterna och införa en särskild målrelaterad och rörlig ersättning till städföretagen. Den ersättningen ska bygga på hur städningen upplevs av föräldrar, elever och andra som vistas i kommunens lokaler.