Grönare, Säkrare och Friare

2024-04-22

Vi ställde tre frågor till Arba Kokalari som arbetar som Europaparlamentariker i Bryssel vad hon anser om Sveriges roll som ordförande land i EU:s ministerråd.

Arba Kokalari har en lång bakgrund i lokal politiker i Stockholmsstad samt i Europaparlamentet.

1. Sverige har detta halvår blivit ordförandeland för EU. Vad tycker du är viktigast under Sveriges ordförandeskap?

Det viktigaste är Europas säkerhet och att EU fortsätter hålla ihop, stöttar Ukraina och att sanktionerna mot Ryssland efterlevs och blir fler. Nu när det är svåra ekonomiska tider behöver EU mer aktivt riva handelshinder och krångel som många svenska och europeiska företag har på vår inre marknad. Att göra det enklare att handla med produkter och tjänster som är klimatvänliga och tekniktunga är helt avgörande även för den gröna och digitala omställningen. Där tror jag Sverige har en god chans att påverka.

2. Du har förhandlat fram EU:s nya digitallagar, Digital Service Act. Vad handlar det om?

Vi har gjort den största uppdateringen av EU:s regelverk för internet på 20 år. Lagen syftar till att komma till bukt med den digitala vilda västern genom att slå fast att det som redan är olagligt offline ska också vara olagligt online. För att underlätta den fortsatta digitaliseringen i Europa behövde vi skapa tydliga spelregler för företag, trygghet för konsumenter och ett fritt internet för användare. Just nu jobbar även USA och Storbritannien med liknande lagar som är inspirerade av EU:s digitallagar. Under förhandlingarna jobbade jag hårt för att lagarna skulle underlätta både för företag och internetanvändare när man handlar på nätet eller verkar på sociala medier.

3. Du blev uppmärksammad nyligen i media för att ha röstat nej till kvotering i bolagsstyrelser. Varför röstade du nej till EU:s nya kvoteringslag? Politiker ska inte bestämma vilka som sitter styrelser för privata företag. Jag tycker det är ett övertramp mot äganderätten och den fria företagsamheten. Kvotering riskerar att försvaga kvinnors makt och inflytande i näringslivet, då fler kvinnor kommer bli ifrågasatta ifall de sitter i dessa styrelser på egna meriter. Jag tror istället att åtgärder som gör det enklare för kvinnor att jobba och driva företag gör mer nytta för jämställdheten i Europa.