Erik, förklara – varför behövs kommunvakter?

2022-01-19

Erik, förklara – varför behövs kommunvakter?

Jag tror att de flesta Täbybor och de som vill flytta till Täby ser kommunen som en trygg kommun. I den bästa av världar skulle inte kommunvakter behövas men Täby är ingen isolerad ö, vi har en omvärld som påverkar oss starkt.

Gör inte polisen sitt jobb?

I grunden är det statens uppgift att upprätthålla lag och ordning. Men vi är mycket oroade över den utveckling som sker i Sverige där polisen får svårare att klara sitt uppdrag och många brott förblir ouppklarade. Det är därför nödvändigt att ta en mer aktiv roll i trygghetsarbetet.


Vad ska kommunvakterna arbeta med?

Kommunvakterna, till skillnad från privata väktare eller ordningsvakter, är en integrerad del av den kommunala organisationen. Vi tror det kommer att ge många fördelar såsom att verkligen vara på de platser och sammanhang där närvaro ökar tryggheten.


Och samarbete med polisen?

Samarbete och samverkan med polis, skolan, socialtjänsten med flera kommer att vara grundläggande i kommunvakternas arbete. En nära dialog med företag verksamma i kommunen är också en prioriterad uppgift. Kommunvakterna ska vara synliga i den offentliga miljön och skapa relationer med personer i kommunen.

Och den som vill komma i kontakt med kommunvaktbilen, vad gör man då?

Då ringer man 08-555 590 10. Kommunvakterna kommer att synas runt om i kommunen och särskilt på kvällar och helger.