Budget 2024

2024-07-14

Historiska satsning ar på välfärdsverksamheterna

Täby är en lågskattekommun med hög kvalitet i välfärden och det vill vi fortsätta att vara. För att inte betunga Täbyborna i dessa tider som får högre kostnader av höjda räntor är det viktigt att hålla skatten oförändrad. Moderaterna ser gärna på sikt att kunna sänka skatten i Täby för att parera vänsterstyrets skattehöjning i Region Stockholm om 30 öre per 100 kr.

I SCB:s medborgarundersökning hamnar vi i topp på samtliga delområden och samtidigt är vi Sveriges effektivaste kommun enligt Skattebetalarnas förening. Det innebär att Täbyborna får ut det mesta av varje satsad skattekrona.

Budget 2024

Moderaterna med Täbyalliansen föreslår en budget med oförändrad skatt och historiska satsningar på välfärdsverksamheterna. Budgeten utökas med 388 mnkr för verksamheterna, kommunala som fria.

Förskola 5,8%

Fritidshem 5%

Grundskola 7,1%

Gymnasieskola 3,4%

Hemtjänst 5%

Äldre (boende) 5%

Bättre drift av parker och gator

Renoveringar av befintliga lokaler som skolor, förskolor och omklädningsrum.

Satsningar på kulturskolan

Två nya kommunvakter

Bättre miljö i våra vatten genom dagvattenanläggningar