Jobb - Företag - Integration

Vår politik:

  • Täby ska år 2022 vara bland de fem mest företagsvänliga kommunerna i landet
  • Ett ”Science Park” i Täby Park ska etableras med syfte att stärka entreprenörskap, stimulera nyföretagande och locka helt nya verksamheter till Täby
  • Kommunens upphandlingar ska förenklas för att ge mindre företag möjlighet att medverka
  • Utökat servicelöfte till företag för bättre service
  • Kommunens bemötande av företagare ska bli bättre

Vår politik - Genomfört

  • Utökat servicelöfte till företag för bättre service.
  • Kommunens bemötande av företagare ska bli bättre.
  • Beslut och införande av Företagslots 2020.