Socialnämnden

THOMAS NILSONNE

ORDFÖRANDE FÖR PERIODEN 2019 – 2022

Epost: thomas.nilsonne@stoddard.se

Socialnämnden (SON) har hand om kommunens uppgifter om äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg och psykiatri.

Nämndens uppgifter regleras bl.a. i socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden har ansvar för myndighetsutövningen inom socialtjänstområdet inklusive beslut om särskilt stöd till barn inom barnomsorg och skolbarnsomsorg.

Nämnden har också bl.a. ansvar för bostadsanpassning, ungdomsmottagningen samt är tillståndsmyndighet för kommunal riksfärdtjänst och svarar för kommunens uppgifter enligt alkohollagen.