Kultur- och fritidsnämnden

Birgitta Kaasik
Ordförande för perioden 2019 – 2022

E-post: birgitta.kaasik@taby.se

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) har hand om kulturell verksamhet, idrotts-, frilufts- och annan verksamhet för barn och ungdom samt den kommunala musikskolan.