Vi ska ha ett tillgängligt och välfungerande trafiksystem som ger människor smidig tillgång till arbete, skola, fritidsaktiviteter och service. 

Vår politik

 • Förlängningen av Roslagsbanan till Stockholms Central ska genomföras enligt godkänt avtal mellan nordostkommunerna, staten och landstinget
 • Roslagsbanan ska förlängas till Arlanda
 • En gångtunnel ska byggas vid cirkulationsplatsen Bergtorpsvägen/Viggbyholmsvägen och Stora Marknadsvägen
 • Lokala bussförbindelser till Roslagsbanans stationer ska utökas, flera nya lokala busslinjer ska dras till Västra Roslags Näsby
 • Utveckla busstrafiken inom Täby till och från stadskärnan
 • Stimulera ytterligare införande av digitala system för trafikstyrning
 • Bättre kommunikationer västerut mot Sollentuna-Kista

Vår politik - Genomfört

 • Täby ska utvecklas varsamt med kvalitet och omsorg. Tillväxttakten justerad från 4% till 1,5–2% årlig tillväxt. Beslut 2020. 
 • Trafiken ska fungera varje dag. Gatuar[1]beten av olika slag ska vara koncentrerade och effektivt tidsatta. Ny organisation, nya rutiner och bättre information. Beslut 2020.
 • En gångtunnel ska byggas vid cirkulationsplatsen Bergtorpsvägen/Viggbyholmsvägen och Stora Marknadsvägen. Färdigställs 2022. Beslut 2020. 
 • Utveckla busstrafiken inom Täby – 2 nya linjer 961 och 612 invigda.
 • Ny infart Skavlöten – öppnar dec. 2020.
 • Mindre infartsparkeringar – nya parkeringar i Visinge och Hägernäs klara.

Kollektivtrafik och infrastruktur

Vi ska ha ett tillgängligt och välfungerande trafiksystem som ger människor smidig tillgång till arbete, skola, fritidsaktiviteter och service. Olika grupper har olika behov som behöver tillgodoses. För företagsamheten är en mycket viktig faktor att det finns effektiva kommunikationer. Det ska vara enkelt att åka kollektivtrafik till och från arbetsplatsen.

Stora krav kommer att ställas på infrastrukturen när nya bostadsområden successivt byggs ut. Trafiklösningar i centrala Täby måste ges särskild prioritet. Med utbyggnaden av Täby Park och en ny simhall måste särskilt trafiksituationen på Stora marknadsvägen från Täby Centrum ses över för att förbättra trafikflödet. Vid cirkulationsplatsen Bergtorpsvägen/Viggbyholmsvägen och Stora Marknadsvägen måste det byggas en gångtunnel för att förbättra trafikflödet mot E18 och Täby Centrum. Likaså måste avfarten från Norrortsleden till Bergtorpsvägen byggas om för ett bättre och säkrare trafikflöde.

Moderaterna i Täby har varit starkt pådrivande för att få till en förlängning av Roslagsbanan till Stockholms Central. Projektet kommer att ge stor reseffekt och underlätta resandet för många Täbybor. Nu går vi vidare och prioriterar i första hand en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. Det är också angeläget att kollektivtrafiken utvecklas på natten.