Mer fossilfri energi inom EU gynnar Täby

"Utsläpp av växthusgaser i Täby har minskat med över 50 % sedan 1990. Det beror på att uppvärmning av våra bostäder och lokaler har blivit nästan helt fossilfri – el och fjärrvärme har ersatt olja.

Grunden för svensk klimatpolitik är europeisk. Det är inom Europeiska Unionen Sveriges bindande klimatmål och regelverk för den gröna omställningen fastställs. Det är inom EU vi enas om styrmedel som fördelar klimatansvar mellan medlemsstaterna. Att sätta mål för svensk klimatpolitik eller utforma nationella styrmedel utan utgångspunkt i EU:s klimatlagstiftning är ineffektiv och dålig klimatpolitik.

Vi måste fortsatt driva på för att alla medlemsstater i EU är klimatneutrala senast år 2050. Sverige ska göra sin del för att nå EU:s klimatmål, men vi kräver också att de andra medlemsstaterna gör detsamma.

Utsläpp av växthusgaser i Täby har minskat med över 50 % sedan 1990. Det beror på att uppvärmning av våra bostäder och lokaler har blivit nästan helt fossilfri – el och fjärrvärme har ersatt olja. Sverige har skiftat fokus från att bara främja förnybar energi till att främja all fossilfri energi, inte minst kärnkraft. EU bör göra det samma.

Vår politik:

• Mer fossilfri energi inom EU för klimatomställningen och elektrifieringen. Med mer kärnkraft inom EU motverkas höga elpriser.

• Det nuvarande EU-målet för förnybar energi bör ersättas av ett mål för fossilfri energi.

Läs även om...