För att stärka småföretagsamheten vill vi hitta fler vägar för att även mindre företag ska kunna delta i offentliga upphandlingar.

Vi tror att Täby har mycket goda möjligheter att i framtiden skapa ett kluster av innovativa företag. Täbyborna har generellt en hög utbildningsnivå och det finns en närhet till både Arlanda och några av Sveriges främsta universitet. Genom att aktivt arbeta för en innovativ mötesplats i Täby så ökar förutsättningarna för företag att växa och utvecklas. Att skapa ett ”Science Park” på näringslivets villkor skulle kunna bidra till ett ännu starkare näringsliv.

Det ska vara lätt att ta sig till och från Täby för att attrahera kunder och personal till företagen i kommunen. Vi vill se en utbyggd kollektivtrafik med en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. Dessutom kommer Roslagsbanans förlängning till Stockholm City via Odenplan bli ett enkelt och smidigt sätt att ta sig till och från Täby.

Hur kommunen agerar i kontakten med företagare har betydelse för företagsklimatet. Det ska vara enkelt för företag att kontakta och samarbeta med kommunen. Vi vill ställa krav på att kommunen lämnar besked inom utsatt tid. Därför har vi bl a infört ett servicelöfte för bygglov där avgiften kan sättas ner eller utgå om kommunen inte lämnar besked inom utsatt tid. Detta är en metod som kan användas på fler områden där kommunen är tillståndsgivare.

Kommunerna i Stockholm konkurrerar om kompetens och kapital. Framtidens vinnarkommuner finns där näringslivet ges bäst möjlighet att skapa tillväxt och därmed nya jobb.