INBROTT & STÖLDER

”Internationella brottsnätverk står för en stor andel brott i Täby. EU har en nyckelroll och måste bli mycket vassare i bekämpningen av ligorna.”

Brott innebär en kränkning av människors frihet, liv, hälsa och rätt till sin egendom.

I grunden är det statens uppgift att upprätthålla lag och ordning. Vi är mycket oroade över den utveckling som sker i Sverige där polisen får svårare att klara sitt uppdrag och många brott förblir ouppklarade.

Internationella brottsnätverk står för en stor andel brott i Täby. EU har en nyckelroll och måste bli mycket vassare i bekämpningen av ligorna.

Det handlar om att stå upp för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter för alla medborgare. Täbyborna ska känna ökad trygghet i att inte bli utsatta för brott, vare sig i hemmet eller på gator och torg.

Vår politik:

 • Internationella brottsnätverk står för en stor andel brott i Täby. EU har en nyckelroll och måste bli vassare i bekämpningen av ligorna.
 • Fortsatt satsning på kommunvakter, grannsamverkan och en kommunal säkerhetsorganisation i nära samarbete med polisen.
 • Internationella brottsnätverk står bakom det organiserade tiggeriet – ett utvidgat tiggeriförbud i Täby hindrar ligorna från att etablera sig i kommunen.  Inbrott och stölder i Täby:
  Det finns inga exakta uppgifter om hur stor andel inbrott och stölder Täby som begås av internationella brottsnätverk. Polisen uppskattar dock att majoriteten av inbrott och stölder i Täby begås av internationella brottsnätverk, möjligen så mycket som 60-70%.

   

  Statistik anmälda inbrott och stölder – Täby (2022):

  Bostadsinbrott: 108

  Arbetsplatsinbrott: 118

  Stöld butik/arbetsplats: 375

  Bilstölder: 44

  Bildelsstölder: 329

  Källa: Brå

  Många nätverk har visat sig mycket störningskänsliga och byter snabbt geografiskt område, resmönster eller annat modus när myndigheter vidtar åtgärder som innebär ökad risk för upptäckt eller lägre vinstmarginaler.”
   

  ”Verksamheten pågår alltid i minst två länder, varav ett är mål-landet där stölderna begås och ett är ursprungslandet där verksamheten planeras och stöldgods avsättas eller transfereras genom, eller där delar av brottsvinsterna ändå hamnar om avsättningen sker i Sverige eller någon annanstans.”

  ”Den fria rörligheten inom EU/Schengen utnyttjas systematiskt av internationella brottsnätverk och behöver därför kompenseras med relevanta resurser och verktyg för att de brottsbekämpande myndigheterna ska kunna utveckla förmågan att upptäcka, förebygga och förhindra brottsligheten.”

  ”Att uppgifter om svenska invånares ekonomi och tillgångar i stor utsträckning är allmänt tillgängliga utgör en sårbarhet.”

  ”De vanligaste organiserade stölderna begångna av internationella brottsnätverk är bostadsinbrott, inbrott i fritidshus, båtmotorstölder, helbilstölder, stölder av fordonsdelar, stölder av maskiner och verktyg, stölder av traktorer och entreprenadmaskiner, stölder från byggarbetsplatser, dieselstölder, metallstölder och systematiska butikstölder.”

  ”Stöldgods förs ut via post, flyg, personbilar, budbilar, skåpbilar, lastbilar, bussar, båtar och tåg.”

  ”Många nätverk har visat sig mycket störningskänsliga och byter snabbt geografiskt område, resmönster eller annat modus när myndigheter vidtar åtgärder som innebär ökad risk för upptäckt eller lägre vinstmarginaler.”

  ”Bostadsinbrott påverkar särskilt den upplevda tryggheten.”

  Källa: Internationella brottsnätverk aktiva med organiserad tillgrepsbrottslighet – En erfarenhetsberättelse 2019 - april 2002. PMY rapport. Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen, Underrättelseenheten, januari 2022.   

  Europol: EU har en gemensam byrå för polissamarbete, Europol, som stöder medlemsstaterna genom att tillhandahålla informationsanalys, samordning och teknisk hjälp för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet

  Eurojust: En enhet för rättsligt samarbete som hjälper till att koordinera insatser mellan nationella rättsmyndigheter för att bekämpa organiserade brottslighet

   

  Läs även om...