Gymnasiet ska förbereda för vidare studier eller arbete

  • Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet
  • Alla gymnasieprogram ska ge högskolebehörighet
  • Fler utbildningsplatser inom gymnasieskolan
  • Ung företagsamhet ska erbjudas alla elever
  • Fritt val av gymnasieskola i länet ska värnas och utvecklas

Gymnasiet ska förbereda för vidare studier eller arbete. Gymnasiet lägger förutsättningarna för unga människors möjligheter att nå sina livsmål. De som börjar gymnasiet ska ha tillräckliga kunskaper från grundskolan för att klara sina gymnasiestudier. Vi vill se en mer flexibel utbildningstid med möjlighet till en snabbare övergång till högskola och arbetsliv. Därför ska vi fortsätta utveckla möjligheten att läsa högskolekurser redan på gymnasiet.

I Täby har vi en stark entreprenörsanda. Alla elever på gymnasiet ska erbjudas möjlighet att starta företag via Ung Företagsamhet. Det gör vi genom att ha ett gott samarbete mellan skola och näringsliv. Gymnasiet är en frivillig skolform, ansvar och skyldigheter ska vara tydliga för elever, föräldrar och skolpersonal.

För att erbjuda det som efterfrågas av arbetsmarknad och ungdomar är det viktigt att ständigt se över programutbud, inriktningar och profiler som finns på Åva gymnasium. Täbymoderaternas tydliga ambition är att Täby ska erbjuda spetsutbildningar på gymnasienivå.

På Åva gymnasium ger samtliga gymnasieprogram högskolebehörighet. På de yrkesförberedande programmen kan högskolebehörigheten aktivt väljas bort och ersättas med andra gymnasiekurser lämpliga för programmet.

Täby är en attraktiv skolkommun med hög utbildningskvalitet och många ungdomar söker sig till våra gymnasieskolor. Därför ska vi driva på för att fler utbildningsplatser skapas i Täby. En gemensam gymnasieregion ska värnas och utvecklas.