Gymnasie- och näringslivsnämnden

Sofia Paulsson
Vice ordförande för perioden 2019 – 2022

E-post: sofia.paulsson@taby.se
Mobil: 0766 43 96 66

Gymnasie- och näringslivsnämnden, GNN, ansvarar för det offentliga skolväsendet med avseende på gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning (komvux), gymnasiesärskola, vuxenutbildning för personer med funktionsvariation (lärvux) samt svenskundervisning för invandrare (sfi).

Nämnden ansvarar också för att arbeta strategiskt med frågor rörande arbetsmarknad och näringsliv samt allmänt främja sysselsättning och näringslivet i kommunen.

Vidare ansvarar nämnden även för samordningen av kommunens flyktingmottagande samt sysselsättningsinsatser vars syfte är att genom individanpassade samordnade insatser få nyanlända i sysselsättning.