FRED & SÄKERHET

Rysslands invasion av Ukraina påminner oss om att läget utan EU:s utvidgning hade kunnat sett helt annorlunda ut.

EU är avgörande för fred och frihet i vår del av världen samt för vårt gemensamma välstånd. EU är Sveriges viktigaste utrikespolitiska plattform och därmed även den huvudsakliga arenan för demokrati och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna. Vi ska vara en kraft för ett enat Europa, så att vi även framöver kan lösa gränsöverskridande problem tillsammans och stärka vårt inflytande i omvärlden.

Det råder inga tvivel om att EU:s utvidgning i sju etapper – från 6 medlemmar till dagens 27 – har varit en strategisk investering i stabilitet och välstånd på den europeiska kontinenten. Rysslands invasion av Ukraina påminner oss om att läget utan EU:s utvidgning hade kunnat sett helt annorlunda ut.

Det är just i samband med kriser som EU-samarbete historiskt har genomgått stora förändringar. Kriget i Ukraina ser inte ut att bli något undantag då det har satt i gång en nödvändig diskussion om hur unionen kan stärka sin utrikes- och säkerhetspolitiska förmåga att bli en starkare geopolitisk aktör. Det har också belyst EU:s roll som vår viktigaste klimat- och energipolitiska plattform, för att bemöta Rysslands energikrigföring.

Vår nationella politik:

  • Sverige ska ge fortsatt stöd till Ukraina – politiskt, ekonomiskt och säkerhetsmässigt.

Läs även om...