Finns det inga företag, finns inga arbeten!

Täby kommun är en av landets mest företagstäta kommuner – ett Gnosjö i Stockholmsregionen. Majoriteten av Täbyborna får sin försörjning genom det privata näringslivet. Idag går det omkring ett företag på var sjunde Täbybo. Vi vill stimulera företagsamhet och nyföretagande i kommunen så att dagens 10 000 företag blir fler. Vi vill skapa fler arbetsplatser i Täby.

Redan idag utförs ungefär hälften av all kommunal verksamhet i privat regi. Det är positivt och gynnar Täbyborna. Företag i konkurrens kan effektivisera och utveckla välfärdsverksamheterna. Kommunens huvudsakliga uppgift är att säkerställa hög kvalitet i skattefinansierade verksamheter.