Flera felaktigheter har florerat i lokal media och på sociala medier om den kommunala musikskolan.

Birgitta Kaasik vill vara tydlig. Den kommunala musikskolan kommer inte att läggas ner, den kommer att organiseras om. Den individuella musikundervisningen kommer från 2020 att erbjudas hos de privata musikskoleutförarna. Kommunen har, sedan drygt tio år, fyra upphandlade privata utförare. De privata utförarna har fått goda omdömen vid de kvalitetsuppföljningar som genomförts. Verksamheten finansieras av skattemedel genom en så kallad musikskolepeng. Elevavgiften fastställs av kommunen.

Som en ny satsning, i kommunal egen regi, kommer fr o m vårterminen 2020 Ung Musik att starta, som en del av Ung Kultur. Ung Kultur kommer att vara anslagsfinansierad och innehålla gruppverksamhet i konst, teater och musik. Tre miljoner kr skjuts till, utöver nu gällande budgetram, för att finansiera den nya verksamheten. Vi tror att gruppverksamheten kommer bli ett bra komplement till den individuella verksamheten som de privata utförarna erbjuder.

Till detta planerar vi fr o m 2020 en regional satsning – ”kulturskola över kommungränserna”. En Täbyelev ska kunna ta med sig sin musikskolepeng och få undervisning i någon av våra grannkommuner, t ex om det gäller s k smala instrument  (t ex oboe, harpa eller nyckelharpa). Till denna satsning skjuts det till 600 000 kr.

Jag är helt övertygad om att vi gör något riktigt bra och attraktivt för våra barn och unga i Täby. Möjligheten att välja kultur som fritidsaktivitet kommer att öka. Genom satsningarna är min förhoppning att fler barn och unga i kommunen kommer att ägna sig åt kultur.