Den som vill komma till Europa för att arbeta, göra rätt för sig och bidra till samhället ska ha möjligheter att göra det – särskilt högkvalificerad arbetskraft, såsom experter och talanger.

Goda förutsättningar att rekrytera högkvalificerad arbetskraft från andra länder är också viktigt för att europeiska företag ska kunna växa och utvecklas. Vi vill därför göra det lättare för högkvalificerad arbetskraft att komma till Europa. Samtidigt ska oseriösa arbetsgivare stoppas, och missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring ska motverkas med kraft.