Events

Ett framgångsrikt politiskt arbete är ofta beroende av engagerade medlemmar som deltar i diskussioner och beslut. Därför vill vi skapa bra förutsättningar för dialog och delaktighet. Styrelsen önskar dig välkommen till våra möten!