Miljö- och klimatpolitiken är ytterligare ett område som kräver samarbete över landgränserna. Sverige står för cirka en promille av världens utsläpp, EU för mindre än tio procent. Sverige behöver sätta sina klimatmål med hänsyn till övriga Europa. EU i sin tur behöver föra en klimat- och miljöpolitik som får andra stora ekonomier att följa vårt exempel. Det förutsätter en politik som lyckas att kombinera fler jobb och ökat ekonomiskt välstånd med minskade utsläpp.