Ordning och reda i kommunens ekonomi

Ordning och reda i kommunens ekonomi är en förutsättning för att hålla god service till låga kostnader. Skattepengar ska användas effektivt och rätt. Att ta ansvar för ekonomin är grunden i Täbymoderaternas politik. Det är en förutsättning för att kunna hålla hög kvalitet inom skola och omsorg. Det är också genom vår ansvarsfulla ekonomiska politik som vi kan hålla det vi lovar. Täby står inför utmaningar som kommer att kräva ett fortsatt starkt ledarskap och en ekonomi balans.

Täby är en av Sveriges bästa kommuner sett till kommunal service och ekonomi. Täby är rankad som en av Sveriges mest stabila kommuner. Ekonomin är stark och har gått med överskott de senaste tolv åren.

Täby utvecklas och det är bra. Det innebär mer service och ett större utbud för Täbyborna. För att utvecklingen ska ske ansvarsfullt krävs det investeringar i vägar och kollektivtrafik. Vår uppfattning är att markförsäljning på nybyggnadsområden ska finansiera ny infrastruktur. Täbyborna ska inte behöva betala för att få nya grannar.

På sikt står Sverige som helhet men även landets alla kommuner inför stora demografiska förändringar. När allt fler blir äldre kommer fler behöva försörjas av färre. Det är därför av största vikt att Täby kommun har en ordnad ekonomi och en effektiv struktur.

Vi säger nej till höjd kommunalskatt och kommer att sänka den om utrymme finns; utan att tumma på våra höga kvalitetskrav. Vår utgångspunkt är att alltid få ut maximalt värde ur varje skattekrona. Fortsatt stark fokus ska gälla på styrning, uppföljning och kvalitet i skattefinansierade verksamheter.

Syftet med det statliga skatteutjämningssystemet är att ge landets kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar för att kunna erbjuda en likvärdig offentlig service, oberoende av invånarnas inkomster. Problemet är bara att systemet är orättvist, endast 11 av 290 kommuner är nettobetalare. Täbymoderaternas uppfattning är att det är rimligt att kommuner ges kompensation, särskilt glesbygdskommuner, för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner men inte till stora kommuner som Malmö och Göteborg. Systemet har skapat bidragsberoende. Det finns heller inga drivkrafter i systemet för att minska beroendet. Regeringen tvingar idag Täby genom utjämningssystemet att ta ut mer skatt än nödvändigt för kommunens verksamheter. Täbyborna betalar runt 415 miljoner kronor netto (2016) till det statliga skatteutjämningssystemet, vilket motsvarar 24.000 kronor per år för en Täbyfamilj om fyra personer. Vi anser att skatteutjämningen helt ska finansieras av staten och inte av välskötta kommuner som Täby.

Vår politik

  • Nej till höjd kommunalskatt
  • Nej till en ny fastighetsskatt
  • Sänkt skatt om utrymme finns och utan att tumma på kvalitetskraven
  • Ständiga effektivitetsförbättringar i all verksamhet som drivs i egen regi
  • Fortsatt stark fokus på styrning, uppföljning och kvalitet i skattefinansierade verksamheter
  • Avveckla den kommunala finansieringen av skatteutjämningssystemet
  • Markförsäljningar ska finansiera ny kommunal infrastruktur

Vår politik - Genomfört:

  • Nej till höjd kommunalskatt. Beslut 2018, 2019, 2020
  • Ordning och reda i kommunens ekonomi.
  • Fortsatt fokus på styrning, uppföljning och kvalitet i skattefinansierade verksamheter.