Satsa på rättsväsendet

Moderaterna satsar mer än fyra gånger så mycket som regeringen på rättsväsendet I dag presenterade Ulf Kristersson och Johan Forssell, rättspolitisk talesperson, Moderaternas samlade satsningar på rättväsendet om totalt 3,2 miljarder kronor. De kriminella gängen...

Täby Aktuellt nr 4 2019

Det är på övergripande nivå ett nationellt problem, men för de elever som inte klarar godkänt i alla ämnen skapar det svårigheter inför vuxenlivet. Klicka på nedan länk för Täby Aktuellt...

Årets kulturpris

Kulturpris till Leif Grönwall med motivering Leif har under lång tid varit engagerad i fornminnessektionen i Täby Hembygdsförening och är en eldsjäl som brinner för Täbys kulturmiljö , framförallt för våra fornlämningsmiljöer och har alltid ett vakande öga över Täbys...

Fler experter till Europa

Den som vill komma till Europa för att arbeta, göra rätt för sig och bidra till samhället ska ha möjligheter att göra det – särskilt högkvalificerad arbetskraft, såsom experter och talanger. Goda förutsättningar att rekrytera högkvalificerad arbetskraft från andra...

Moderaterna ökar mest av alla partier

Moderaterna växer med 3,3 procentenheter jämfört med april i Novus nya mätning, och ökar därmed i ännu en opinionsmätning. Nu är det viktigare än någonsin att alla moderater går och röstar!

EU-valets toppkandidater besöker Täby Torg

EU-valets toppkandidater besöker Täby Torg (Centrum) på lördag den 18 maj kl 13.00-14.45 Ulf Kristersson och Tomas Tobé kommer belysa att Europa står inför ett vägval. Antingen kommer Europa gå mot mer av splittring och att samarbetet raseras inifrån – eller så håller...