Mer kontrollerad invandring

EU behöver få på plats en bättre fungerande invandringspolitik. Målet ska vara en ordnad invandring till Europa och en förstärkt gränskontroll. Människor ska inte behöva sätta livet till på resan över Medelhavet eller utsättas för människosmugglare. Vi vill driva på...

EU Miljö- och klimatpolitik

Miljö- och klimatpolitiken är ytterligare ett område som kräver samarbete över landgränserna. Sverige står för cirka en promille av världens utsläpp, EU för mindre än tio procent. Sverige behöver sätta sina klimatmål med hänsyn till övriga Europa. EU i sin tur behöver...

Sätt stopp för utländska stöldligor 

Ungefär hälften av alla bostadsinbrott begås i dag av utländska stöldligor. Det handlar om organiserad brottslighet. Att få inbrott i sitt hem innebär en stor integritetskränkning. Polisens resurser räcker inte till. Tullverket tvingas i dag prioritera mellan Sveriges...

Brottslighet

Det råder polisbrist i Sverige. I delar av landet upplevs polisen som helt frånvarande. Situationen inom Polismyndigheten är ansträngd och rekordmånga poliser lämnar nu yrket. Anmälningar om grova brott hamnar på hög. Utredningsresultaten sjunker i flera...

Trygg i Täby pris 2018

På senaste kommunfullmäktige delades årets Trygg i Täby pris ut av ordförande i Trygg i Täbyrådet, Sofia Paulsson (M). Varmt grattis till vardagshjälten Anders Forsman från Gribbylunds Fastighetsägareförening som tog emot Trygg i Täby-rådets stipendium för sitt...

Täbys skolor

Höjda meritvärden och toppresultat för elever i Täbys skolor. Täbys skolor är bland de bästa i landet och nu visar det sig att skolorna inte bara överträffar redan höga kunskapsresultat utan även höga förväntningar. Alla skolor i Täby ska jobba med att planera, följa...