Det råder polisbrist i Sverige. I delar av landet upplevs polisen som helt frånvarande. Situationen inom Polismyndigheten är ansträngd och rekordmånga poliser lämnar nu yrket. Anmälningar om grova brott hamnar på hög. Utredningsresultaten sjunker i flera brottskategorier. Polisen behöver mer resurser, utökade befogenheter och bättre villkor. Sveriges medborgare har rätt till en polis som fungerar, som effektivt förhindrar och utreder brott samt som går att lita på.

MODERATERNAS FÖRSLAG:

  • Minst 10 000 fler polisanställda till år 2024.
  • Höj polislönerna med i genomsnitt 3 000 kronor i månaden.
  • Polisutbildningen ska vara betald och finnas på fler orter.
  • Polisen ska ha modern utrustning som är anpassad till arbetsuppgifterna.
  • Polisen ska fokusera på sin kärnuppgift: att ingripa mot, utreda och klara upp brott.
  • Skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal.