Invandring

Mer kontrollerad invandring

Vi vill driva på för ett nytt kvotbaserat flyktingmottagande. EU behöver få på plats en bättre fungerande invandringspolitik. Målet ska vara en ordnad invandring till Europa och en förstärkt gränskontroll. …