Barn- och grundskolenämnden

Anna Gustavsson
1:e vice ordförande för perioden 2019 – 2022

E-post: anna.gustavsson@taby.se
Mobil: 070-440 26 91

Barn- och grundskolenämnden är styrelse för och har ansvar för driften av den kommunala skolan som omfattar förskoleklass, grundskola och den obligatoriska särskolan, de kommunala fritidshemmen, kommunal förskola och öppna förskolan. Utöver de kommunala verksamheterna finansierar nämnden, genom bidrag i form av peng, verksamheten för täbybarn/elever i fristående skolor, fritidshem, förskolor och annan pedagogisk verksamhet (t.ex. familjedaghem) i och utanför Täby kommun.

All verksamhet bygger på valfrihet, som innebär att föräldrar och elever har möjlighet att välja den förskola/annan pedagogisk verksamhet eller skola man önskar både inom och utom kommunen. I kommunen finns ett stort utbud av förskolor och skolor, kommunala och fristående, med olika inriktningar och profiler. Förskolor och pedagogisk omsorg i Täby drivs i stort sett helt av enskilda huvudmän, kommunen driver två förskolor. Av Täbyeleverna i grundskolan går cirka 60 procent i kommunala grundskolor..