Torsdagsklubben 14 november om migrationsfrågorna.

Sverige har under flera år tagit emot ett stort antal asylsökande, och Sverige har under flera år varit det land som tagit emot flest asylsökande jämfört med andra EU-länder i relation till befolkningsmängd. I dag tar det åtta år innan ens hälften av de nyanlända har...