Årets kulturpris

Kulturpris till Leif Grönwall med motivering Leif har under lång tid varit engagerad i fornminnessektionen i Täby Hembygdsförening och är en eldsjäl som brinner för Täbys kulturmiljö , framförallt för våra fornlämningsmiljöer och har alltid ett vakande öga över Täbys...