Tack för förtroendet!

Enligt de preliminära siffrorna har 17214 Täbybor valt att lägga sin röst på oss – ett stort tack! Det motsvarar 38,2% vilket är en ökning med 0,3% från förra valet. Nu börjar arbetet direkt med att förvalta det förtroendet. Vi kommer därför samla alliansens...